Najczęściej zadawane pytania

Czy bilety można nabyć u kierowcy?

Tak. Istnieje możliwość zakupu biletu u kierowcy.

Czy bilet zakupiony online oraz u kierowcy ma taką samą cenę?

Nie. Bilety online można nabyć w cenie promocyjnej, ceny te nie są dostępne u kierowcy.

Czy muszę mieć przy sobie wydrukowany bilet?

Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy autobusu przy wejściu do autobusu zakupiony wcześniej bilet. Pasażer może posługiwać się biletem w formie papierowej lub elektronicznej (okazany na urządzeniu mobilnym).

Czy można płacić kartą za bilety w autobusie?

Tak, istnieje możliwość zapłaty kartą u kierowcy.

Czy kierowca czeka na pasażerów, którzy wykupili bilet?

Jednym z naszych priorytetów jest punktualność, dlatego też prosimy Pasażerów o wcześniejsze przybycie na przystanek, by zdążyć na czas. Kierowca nie czeka na spóźnionych Pasażerów.

Dlaczego każdy bilet jest w innej cenie?

Posiadamy w sprzedaży bilety promocyjne, których cena jest niższa niż biletów normalnych.  Jeśli pula biletów za 1 zł się wyczerpie, następuje kolejna. Cena rośnie w miarę obłożenia na dany kurs.

Czy można przesłać autokarem przesyłkę/paczkę lub bagaż?

Nie. Firma CityLineBus nie zajmuje się przewozem przesyłek i nie odpowiada za jakiekolwiek przesyłki przekazywane kierowcom lub pilotom celem przewiezienia ich.

Czy w czasie podróży jestem ubezpieczony?

Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte ubezpieczeniem.

Czy dziecku podczas podróży potrzebny jest fotelik?

Zgodnie ze zmianą Ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie w dniu 15.05.2015r., w autokarach nie ma obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych.

Czy dzieci poniżej 12 roku życia mogą podróżować samodzielnie?

Dzieci poniżej 12-go roku życia nie mogą samodzielnie podróżować autokarami CityLineBus.

Czy dzieci powyżej 12-go roku życia mogą podróżować samodzielnie?

Tak. Dzieci powyżej 12-go roku mogą podróżować samodzielnie, opiekunowie odprowadzający dzieci na odjazd autokaru zobowiązani są podpisać uzupełnione  „oświadczenie dotyczące przewozu osób nieletnich”.

Czy w luku bagażowym można przewieźć wózek dla dziecka?

W przypadku podróży dzieci do lat 5, Przewoźnik w ramach bagażu dziecka, umożliwia nieodpłatny przewóz wózka składanego.

Gdzie i w jaki sposób mogę złożyć reklamację?

Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować osobiście lub pisemnie listem poleconym na adres Przewoźnika z dopiskiem „Reklamacje” lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@citylinebus.pl.

Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun, następca prawny lub pełnomocnik. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, kopie dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

W terminie 30 dni od dostarczenia reklamacji Przewoźnik rozpatruje reklamację. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do trzech miesięcy z zastrzeżeniem powiadomienia Pasażera o przyczynach wydłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji.